Planowanie przestrzenne

2019-08-21
w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
2019-06-04
w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
2019-05-10
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 10.05.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dołżyca” planowanego do realizacji na na części działki nr ew. 393/4 - obręb 0002 Cisna, gmina Cisna.
2019-05-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 7 maja 2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
2019-05-02
o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej wraz z potrzebną infrastrukturą” planowanego do realizacji na części działki nr ewid.: 14/8, obręb Buk, gmina Cisna.
2019-04-17
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.
2019-04-16
o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dołżyca” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 393/4, obręb Cisna, gmina Cisna.

Strony