Planowanie przestrzenne

2007-07-24
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisna 1/2004
2007-07-06
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "WETLINA 1/2005".
2007-07-06
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "CISNA 1/2004"
2007-07-06
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI STRZEBOWISKA

Strony