Podatki lokalne..

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

DL-1

Deklaracja na podatek leśny

IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IR-1

Informacja o gruntach

IL-1

Informacja o lasach

Załączniki

Komórka odpowiedzialna