Podatki lokalne

2018-02-02
Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.
2015-12-18
Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
2015-12-18
Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.
2015-12-18
Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.
2011-12-30
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Strony