Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje

Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie

PZDW-WDT/6011/897/11/654/24

dotyczy: umowy nr 73/3052/243NVDT/10/2020/21 z 10.05.2021 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej
i innej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna - Wetlina"

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż w dniu 02.05.2024 r.
na stronie internetowej tutejszego Zarządu: www.pzdw.p| w zakładce „O PZDW" - „Aktualności”
został zamieszczony protokół ze spotkania informacyjnego w sprawie rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Cisna - Wetlina. Link do przedmiotowej publikacji przesyłamy
ponizej:
https://www.pzdw.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat/rozbudowa-drogi-wojewodz...

Tutejszy Zarząd wnosi o przekazanie przedmiotowej informacji Sołtysom oraz
poinformowanie mieszkańców Gminy Cisna o inwestycji w sposób zwyczajowo przyjęty
u Państwa.

Załączniki