Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cisna w 2019 r.