Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna w roku 2020.