Posterunek Policji w Cisnej

Najbliższy Posterunek Policji znajduje się w miejscowości Baligród, pl. Wolności 4.

Telefon ogólnopolski: 997
Posterunek w Baligrodzie: 13 468 73 71