Procedura zgłaszania reklamacji urządzeń zainstalowanych w związku z realizacją projektu "WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ W GMINACH BIESZCZADZKICH POPRZEZ INSTALACJĘ SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH".

Szanowni Państwo, Informujemy, iż wszelkie reklamacje w związku z "Dostawą i montażem jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gminy Cisna", należy zgłaszać na stosownym formularzu (poniżej) wraz z ewentualnym zdjęciem dokumentującym usterkę, a następnie dostarczyć osobiście, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres ugcisna@pro.onet.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy w Cisnej.

Załączniki