PROGRAM RODZINA 500 PLUS - INFORMACJE

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to…
to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?
Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.

Ważne terminy dla rodziców!
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Okres przejściowy dla gmin
Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

Jak będzie wypłacane świadczenie.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

 

GOPS Cisna informuje, że od dnia 21.03.2016 planuje rozpocząć wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Przyjmowanie w/w wniosków rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej, tel: 13 4686338 w.13
 

  • Rodzina 500+