Projekt Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Cisna na rok 2022

Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 638) Gmina ma obowiązek corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt dokumentu znajduje się w załączniku.

Załączniki