Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisna.