Przekazywanie informacji w związku z aktywnością chronionych drapieżników

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

W związku z obserwowaną aktywnością chronionych drapieżników w pobliżu zabudowań na terenie Podkarpacia, wprowadzono rejestr zdarzeń konfliktowych z udziałem wilków, rysi i niedźwiedzi. Rejestr zdarzeń będzie stanowił źródło informacji o skali takich sytuacji, ich charakterze, a także pozwoli wnioskować o ich podłożu, a tym samym będzie stanowić podstawę do podjęcia adekwatnych działań. Rejestr służy głównie do dokumentowania incydentów, które wykraczają poza kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli takich, za które nie przysługuje odszkodowanie (np. niepokojąca obecność zwierząt przy zabudowie lub w pobliżu ludzi).

W przypadku zaobserwowania wilka, rysia lub niedźwiedzia w pobliżu zabudowy lub w innych niepokojących okolicznościach (np. niepłochliwe osobniki) należy każdorazowo zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Cisnej pod nr tel. 13 4686338 wew. 24. Zdarzenie można również zgłosić poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Cisna https://gminacisna.pl klikając w baner, w menu z prawej strony, lub na adres email chronionedrapiezniki@gminacisna.pl. Prosimy by w miarę możliwości zdarzenie dokumentować (np. zdjęcie wykonane telefonem) i zgłaszać wszystkie obserwacje w celu zarejestrowania rzeczywistej skali zjawiska.

W przypadku gdy sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, osób przyjezdnych należy zdarzenie zgłosić na nr alarmowy 112.

Ponadto należy pamiętać, że najlepszym sposobem na uniknięcie wizyty niedźwiedzia jest w wielu przypadkach odpowiednie zabezpieczenie pojemników na odpady oraz kompostowników, pozwala to ograniczyć sytuacje konfliktowe. Obecnie najbardziej skuteczną metodą jest wykorzystanie w tym celu pastucha elektrycznego (na zdjęciach przykład skutecznego zastosowania w Gminie Cisna urządzenia do zabezpieczenia kompostownika i pojemników do segregacji śmieci):

 

Załączniki