Przypominamy! INFORMACJA dotycząca opłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .

Termin  wniesienia opłaty tj. wpływu środków na konto – 31 maja 2024 r.

Nr konta : 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247.

 

Inspektor

Zdzisław Kuliński

Załączniki