Raport o stanie Gminy Cisna za rok 2021

Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna za rok 2021.
Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.

Raport i zgłoszenie do udziału w debacie dostępne będą również w sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu.

Przypominam, że w publicznej debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców. Każdy z kandydatów musi mieć poparcie min. 20 mieszkańców gminy. Uprzejmie proszę, aby zgłoszenia udziału składali Państwo do Przewodniczącego Rady Gminy Cisna za pośrednictwem sekretariatu w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy zabierać będą głos wg kolejności zgłoszeń. Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 29 czerwiec 2022 r. o godzinie 15:30.

 

Załączniki