„Rodzina 500 plus” z wyrównaniem

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. W Gminie Cisna wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.
Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (1200 zł w przypadku posiadania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności) wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
 

  • Logo Rodzina 500+