"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady działającej na terenie gmin: Baligród, Cisna, Lesko, Komańcza, Zagórz.
Termin składania wniosków: od 18 czerwca 2012 r. do 09 lipca 2012 r.

Załączniki