Rozporzadzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 13/11 z dnia 6 grudnia 2011r.