"Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego - Edycja 2012"

Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o organizacji konkursu pod nazwą: "Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego - Edycja 2012".

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl w zakładce poświęconej Województwu Podkarpackiemu.