Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2012r.

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.

Załączniki