Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Załączniki