Stanowisko Gmin objętych obszarem "Natura 2000 Bieszczady" w sprawie wyników inwentaryzacji siedlisk istotnych dla obszaru Natura 2000

Stanowisko Gmin objętych obszarem Natura 2000 Bieszczady w sprawie wyników inwentaryzacji siedlisk istotnych dla obszaru Natura 2000 przeprowadzonej przez firmę Kremeko oraz spotkań jakie odbyły się końcem kwietnia 2016 r. w siedzibie RDOŚ w Rzeszowie.

Załączniki