Stypendia szkolne dla dzieci na rok szkolny 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka na rok szkolny 2021/2022 można składać  do 15 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Cisna. Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodziny, które spełniają tzw. kryterium dochodowe ( miesięczny  dochód nie przekracza 528 zł ).

Ponadto informujemy, że uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny o który  można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Załączniki