Uchwała deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r. obowiązują nowe formularze zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce "podatki i opłaty lokalne - formularze".

Załączniki