Uchwała deklaracja i informacja na podatek rolny

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r. obowiązują nowe formularze zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce "podatki i opłaty lokalne - formularze".

Załączniki