UCHWAŁA NR 7/45/2022 Z DNIA 25 STYCZNIA 2022 R. RIO W RZESZOWIE

Uchwała Nr 7/45/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki