Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Cisna

Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Cisna w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.

Załączniki