Uchwała Nr VI/25/2003 Rady Gminy Cisna z dnia 6 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Cisna