Uchwała Nr VII/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Cisna, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki