Uchwała Nr VII/38/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/38/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.  składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na  lata 2013-2018.

Załączniki