UCHWAŁA NR VII/39/2017 Z DNIA 12 GRUDNIA 2017R. SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE

Uchwała Nr VII/39/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2018 - 2030.

Załączniki