Uchwała nr VII/63/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała nr VII/63/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2018 rok.

Załączniki