Uchwała Nr VII/82/2014 z dnia 12 września 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/82/2014 z dnia 12 września 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cisna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Załączniki