Uchwała Nr VIII/34/2007 Rady Gminy Cisna z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Cisna.