UCHWAŁA NR XLV.255.2022 RADY POWIATU LESKIEGO z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.)

po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Lesko i Wójtów Gmin Olszanica, Solina Baligród, Cisna oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leskiego w roku 2023, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się rozkład dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leskiego w roku 2023, stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały.

2. Apteka pełniąca dyżur całodobowy, o którym mowa w ust. 1, tydzień dyżurny rozpoczyna o godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia tygodnia dyżurnego i kończy o godz. 8:00 w dniu zakończenia tygodnia dyżurnego.

3. Wszystkie dni wolne od pracy i święta wypadające w tygodniu dyżurnym obsługuje apteka pełniąca dyżur całodobowy, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Małecki

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2023

na obszarze Powiatu Leskiego

Miasto i Gmina Lesko:

Apteka prywatna (typu A) - mgr farm. Łukasz Binek sp. j.

Adres: ul. Rynek 19, 38-600 Lesko

Telefon: 13 469 90 30

Poniedziałek-Piątek: godz.: 8:00-19:00

Sobota: godz. 8:00-15:00

Apteka prywatna (typu A) - mgr farm. Renata Olech

Adres: ul. Rynek 11, 38-600 Lesko

Telefon: 13 469 71 02

Poniedziałek-Sobota: godz. 8:00-19:00

Apteka „Omega”- Beata i Jacek Dziuban sp. j.Oddział w Lesku

Adres: ul. Krasickich 6, 38-600 Lesko

Telefon: 13 469 63 03

Poniedziałek-Piątek: godz.: 7:30-19:00

Sobota: godz. 8:00-16:00

Apteka „Maja” - Aldona i Jacek Szlaga sp. j.

Adres: ul. Unii Brzeskiej 9, 38-600 Lesko

Telefon: 013 462 85 00

poniedziałek – piątek: godz. 7:30- 19:00

sobota: 8:00 – 14:00

Apteka ARTFARM

Adres: ul. Stawowa 22, 38-600 Lesko

Telefon: 013 492 72 55

Poniedziałek – Piątek: godz. 8:00- 19:00

Sobota: 8:00 – 15:00

Gmina Olszanica

Punkt apteczny - Jolanta Fałkowska, Dorota Kapałka s.c.

Adres: Olszanica 210, 38-722 Olszanica

Telefon: 13 461 73 68

Poniedziałek-Piątek: godz.: 8:00-16:00

Apteka Danfarm

Adres: Olszanica 208, 38-722 Olszanica

Telefon: 798 338 953

Poniedziałek-Piątek: godz.: 8:00-18:00

Sobota: 8:00 – 14:00

Gmina Solina

Apteka prywatna (typu A) - mgr farm. Gabriela Filar Matuszewska

Adres: ul. Zdrojowa 4, 38-610 Polańczyk

Telefon: 13 469 20 41

Poniedziałek-Piątek: godz. 8:00-16:00 (w lipcu i sierpniu 8:00-18:00)

Sobota: godz. 9:00-13:00 (w lipcu i sierpniu 9:00-15:00)

Apteka „Omega” (typu A)

Adres: ul. Zdrojowa 17/1, 38-610 Polańczyk

Telefon 13 4645956

Poniedziałek-Piątek: godz. 8:00-18:00 (od listopada do maja 8:00-17:00)

Sobota: godz. 8:00-16:00

Gmina Baligród

Apteka prywatna (typu B) - mgr farm. Grażyna Stępień

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 18 , 38-606 Baligród

Telefon: 13 468 40 30

Poniedziałek-Piątek: godz.: 8:00-15:00

Gmina Cisna

Punkt Apteczny - Daniel Wojtowicz Danfarm

Adres: Cisna 26, 38-607 Cisna

Telefon: 885 327 885

Poniedziałek-Piątek: godz. 8:00-16:00, (w lipcu i sierpniu 8:00-18:00 )

Sobota: godz. 8:00-16:00

 

Załączniki