Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Cisna w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.