Uchwała Nr XXXIII/195/2010 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami