Uchwała w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Załączniki