URZĄD GMINY CISNA INFORMUJE PRZEDSIĘBIORCÓW

URZĄD GMINY CISNA INFORMUJE PRZEDSIĘBIORCÓW, ŻE Z DNIEM 01.08.2022R.

LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. ZOSTAJE WYCOWANE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ,

CO OZNACZA, ŻE NIE BĘDZIE ODBIERAŁO ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NASZEJ GMINY.

 

Załączniki