"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
działającej na terenie gmin: Baligród, Cisna, Lesko, Komańcza, Zagórz

Termin składania wniosków: od 18 czerwca 2012 r. do 09 lipca 2012 r.

Załączniki