Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)

Mieszkańcy Gminy Cisna spełniający warunki określone w Ustawie z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – proszeni są o składnie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

 

Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Cisnej pomieszczenie nr 6 (piętro naprzeciwko kasy)  w godz. od 8.00 do 14.00;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić     z wykorzystaniem profilu zaufanego);

 

            Do pobrania jest wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego, na stronie BIP w zakładce preferencyjna sprzedaż węgla stałego https://cisna.bip.gov.pl/articles/view/647298

 

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 507 038 572