WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 112 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:38 dnia 21.05.2024

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZE
ŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 112
WYKAZ OBOWI
ĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:38 dnia 21.05.2024

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrze
żenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(69), brzozowski(52), dębicki(47), jarosławski(50), jasielski(64),
kolbuszowski(48), Krosno(56), kro
śnieński(64), leski(68), leżajski(47), lubaczowski(48),
łańcucki(47), mielecki(48), niżański(51), przemyski(49), Przemyśl(48), przeworski(49),
ropczycko-s
ędziszowski(49), rzeszowski(48), Rzeszów(48), sanocki(67), stalowowolski(51),
strzy
żowski(53), Tarnobrzeg(51), tarnobrzeski(51)
Ważność od godz. 13:00 dnia 21.05.2024 do godz. 18:00 dnia 21.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane sąburze, którym miejscami będątowarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do
25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 13:00/21.05 do
18:00/21.05.2024 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pó
źn. zm.).
Wszelkie dalsze udost
ępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dos
łownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

 

Załączniki