WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 203 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 203
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:29 dnia 09.07.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(110), leski(109), sanocki(107)
Ważność od godz. 11:00 dnia 10.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w
nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (3 powiaty) od 11:00/10.07 do
20:30/13.07.2024 temp. maks 33 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, leski i
sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(109), brzozowski(90), Krosno(94), krośnieński(102), leski(108),
przemyski(87), Przemyśl(86), sanocki(106)
Ważność od godz. 12:00 dnia 09.07.2024 do godz. 21:00 dnia 09.07.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15
mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (8 powiatów) od 12:00/09.07 do
21:00/09.07.2024 deszcz 25 mm, porywy 60 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,
brzozowski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(89), dębicki(82), jarosławski(86), jasielski(101), kolbuszowski(81),
Krosno(93), krośnieński(101), leżajski(81), lubaczowski(83), łańcucki(82), mielecki(80),
niżański(82), przemyski(86), Przemyśl(85), przeworski(84), ropczycko-sędziszowski(84),
rzeszowski(84), Rzeszów(84), stalowowolski(82), strzyżowski(89), Tarnobrzeg(82),
tarnobrzeski(82)
Ważność od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10.07 od 28°C do 31°C,
w kolejne dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (22 powiatów) od 11:30/09.07 do
20:30/13.07.2024 temp. maks 28-32st, okr. 33-35st, temp min 17-23st. Dotyczy powiatów:
brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski,
lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i
tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (22 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Możliwość podniesienia stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki