Wójt Gminy

mgr Renata Szczepańska

tel. 013 468 63 38; 013 468 63 07; 013 468 63 54; w. 20

e-mail: rszczepanska@zgwrp.org.pl

Urodzona w Brzozowie, absolwentka historii z wiedzą o społeczeństwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Podyplomowego Studium Zarządzania w Oświacie i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Egzamin Ministra Skarbu do Rad Nadzorczych.

Działalność społeczna

Członek Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, członek komitetu monitorującego i sterującego Europejskich Funduszy Społecznych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Lepszej Szkoły w Cisnej. Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2001 roku jestem Wójtem Gminy Cisna. To jest właśnie mój sukces, że zarządzam gmina już od 10 lat i zostałam obdarzona zaufaniem społecznym na kolejną kadencję. W rozwoju osobistym dumna jestem ze zdanego w 2009 roku państwowego egzaminu do Rad Nadzorczych.

Wciąż realizuję nowe przedsięwzięcia, których oczekują mieszkańcy gminy. Każde osiągnięcie jest dla mnie sukcesem, gdyż ma wartość dla ludzi. Najważniejsze z nich to: budowa Kompleksu Sportowego z zapleczem socjalnym „Moje Boisko Orlik 2012”, powstanie nowych dróg gminnych w miejscowościach: Kalnica, Przysłup, Smerek, Cisna i Krzywe, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wetlinie (środki pozyskano z NFOŚiGW w Warszawie z programu SIDA0, zakup w 2010  roku nowego profesjonalnie wyposażonego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie, a także dalsza modernizacja wodociągu lokalnego w miejscowości Cisna.

Marzę o dalszej karierze, o większej możliwości pomagania ludziom i oddziaływania na sferę polityczną regionu.

 • List Gratulacyjny Wiceprezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Puchar Super Wójt dla Renaty Szczepańskiej
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych dla Renaty Szczepańskiej
 • Złota Setka Gmin Podkarpacia 2009 - List Gratulacyjny
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle - podziekowania dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej
 • XXVIII Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski - podziekowania dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej
 • Polski Związek Niewidomych - podziekowania dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Fredry w Cisnej - podziekowania dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej
 • ZUS oddział w Jaśle - dyplom uznania dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej
 • Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. - List Gratulacyjny dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej
 • Podziękowania Minister Rozwoju Regionalnego dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej
 • Legitymacja - Srebrny Krzyż Zasługi - Renata Szczepańska
 • List Gratulacyjny Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej dla Pani Wójt Renaty Szczepańskiej