Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

  • gruntowej niezabudowanej o nr 417/3, położonej w  miejscowości Wetlina o powierzchni 1609 m2 , KW KS1E/00020605/4. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” działka położona jest częściowo w terenie oznaczonym symbolem „MN/U1” - „Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej” oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN” – tereny zieleni nieurządzonej. Do działki brak jest drogi dojazdowej.

Cena wywoławcza 59.354,25 zł.

            Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

  • gruntowej zabudowanej o nr 214/1 położonej w miejscowości Liszna o powierzchni 2126 m2 , KW KS1E/00020977/2. Działka zabudowana jest budynkiem byłego hotelu robotniczego. Zgodnie ze Studium działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „IIa” – „Istniejące tereny budownictwa mieszkaniowo – usługowego o niskiej intensywności zabudowy”.

Cena wywoławcza 102.886,50 zł. brutto

 

  • gruntowej niezabudowanej o nr 842/2 położonej w miejscowości Wetlina o powierzchni 4446 m 2,KW KS1E/00020605/4. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” działka położona jest częściowo  w terenie oznaczonym symbolem „UP1” – „Teren zabudowy usługowej  - usługi publiczne” częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN” – teren zieleni nieurządzonej oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „U/MN1” – „Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej”.

    Cena wywoławcza 255.089,25 zł .  

                Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetargi na w/w nieruchomości odbyły się 22 października 2010 r., 25 listopada 2010 r. oraz 11 marca 2011 r.

Załączniki