Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2021 roku

sporządzony na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

 

 1.  

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele

PTTK Sp. z o.o. kwota

 umorzenie – kwota 39.327,00

ważny interes podatnika

 1.  

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka

umorzenie - kwota 3.726,00 zł

ważny interes publiczny

 1.  

Ryznar Anna

 odroczenie zapłaty zaległości –

kwota 19.148,00 zł

ważny interes podatnika

rozłożenie na raty zapłaty zaległości –

kwota 16.990,80 zł

ważny interes podatnika

 1.  

Dryja Maria

- umorzenie – kwota 1.341,00 zł

ważny interes podatnika

 1.  

Bąk Mirosław

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 1.846,70 zł

 1.  

Gaweł - Romaszkan Piotr

zwolnienie Uchwała Rady Gminy –

kwota 880,59 zł

 1.  

Grzyb Leszek

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 703,94 zł

 1.  

Karnas Edward

 zwolnienie Uchwała Rady Gminy –

 kwota 2.670,17 zł

 1.  

Kuciński Sebastian

 zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 895,67 zł

 1.  

Kudełka Sławomir

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 1.050,17 zł

 1.  

Łakota Edward

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 749,25 zł

 1.  

Łągiewczyk Marta

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

 kwota 4.098,82 zł

 1.  

Mazurek Marzena

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

 kwota 716,39 zł

 1.  

Nalewajek Andrzej

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 3.191,94 zł

 1.  

Obst Barnaba

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 2.854,29 zł

 1.  

Pawliński Jarosław

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

 kwota 3.975,34 zł

 1.  

Rożek Emil

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

 kwota 1.530,86 zł

 1.  

Szulc – Rozmysłowicz Katarzyna

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

 kwota 1.015,64 zł

 1.  

Żechowski Robert

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 1.191,75 zł

 1.  

Żukowski Krzysztof

zwolnienie Uchwała Rady Gminy–

kwota 4.467,90 zł

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej sporządzony na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

 1. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.
 2. Dybaś Sławomir
 3. Staszel Stanisław
 4. Staszel-Urban Danuta
 5. Wethacz Stanisław
 6. Bąk Mirosław
 7. Gaweł - Romaszkan Piotr
 8. Grzyb Leszek
 9. Karnas Edward
 10. Kuciński Sebastian
 11. Kudełka Sławomir
 12. Łakota Edward
 13. Łągiewczyk Marta
 14. Mazurek Marzena
 15. Nalewajek Andrzej
 16. Obst Barnaba
 17. Pawliński Jarosław
 18. Rożek Emil
 19. Szulc – Rozmysłowicz Katarzyna
 20. Żechowski Robert
 21. Żukowski Krzysztof

 

Cisna, dnia 2022-05-30

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

 

 

 

Załączniki