Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021, poz.1899 ) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Lp.

Nr ewid. nieruchomości

KW

Pow.

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie wg mpzp

Wysokość

opłaty

Cel użyczenia

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Część działki 212

 

 

 

Część działki 211/1

 

 

Działka 213  

 

 

KS1E/00020605/4

 

 

 

KS1E/00020605/4

 

 

 

KS1E/00020605/4

 

około 0,0297 ha

 

 

 

 około 0,1650 ha

 

 

 

0,0855 ha

 

Nieruchomości położone w miejscowości Wetlina przy drodze wojewódzkiej Wetlina-Ustrzyki Górne. Działka 211/1 zabudowana budynkiem straży pożarnej oraz budynkiem szalet.

 

 

Działki objęte mpzp „Wetlina 1/2005” położone są w terenie oznaczonym symbolem UP2 o następujących ustaleniach „tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne”.

 

Brak-użyczenie

 

Prowadzenie parkingu oraz toalet

w okresie od 15.06.2022r. do 31.10.2022 r.

 

 

 

 

Załączniki