Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna przeznaczonych do dzierżawy i oddania w użyczenie.

INFORMACJA

 

  Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  02.03.2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki:

- 81/10 w Przysłupiu (cz. działki o pow.800 m2) przeznaczoną do oddania w użyczenie,

- 273/3 w Cisnej (cz. działki o pow. 15 m2 ) przeznaczoną do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz na stronie internetowej www.gminacisna.pl

 

                       

                                                                          Wójt Gminy Cisna

                                                                   mgr Renata Szczepańska

Załączniki