Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2023, poz.344
z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 28.06.2024 r. do dnia 18.07.2024r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna www.gminacisna.pl

 

Załączniki