WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W 2020 ROKU

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie

przewyższającej 500 zł w 2020 roku

sporządzony na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 )

 

1.  Bies  Sp. z o.o.                                                       -  odroczenie terminu płatności-

                                                                                        kwota 2 883,00 zł  i odroczenie               

                                                                                        zapłaty zaległości – kwota 961,00 zł                                                                                 

                                                                                        ważny interes podatnika.

2.  Bieszczadzkie Schroniska i Hotele                         - odroczenie terminu płatności-

     PTTK Sp. z o.o.                                                         kwota 28 227,00 zł                                                                                     

                                                                                        ważny interes podatnika.

3.  Flis  Emilia                                                              - odroczenie terminu płatności-

                                                                                        kwota 610,00 zł                                                                                     

                                                                                        ważny interes podatnika.

4.  Górskie Ochotnicze                                                umorzenie - kwota  3.364,00 zł

     Pogotowie Ratunkowe                                               ważny interes publiczny.

     Grupa Bieszczadzka                                                    

5.  Płaczek Paweł                                                         -  umorzenie – kwota  824,00 zł

                                                                                         ważny interes podatnika.

6.   Ryznar Anna                                                          -  odroczenie terminu płatności-

                                                                                         kwota 4 458,00 zł, odroczenie               

                                                                                         zapłaty zaległości– kwota 4 458,00 zł,

                                                                                         rozłożenie na raty zaległości- kwota

                                                                                         29 695,30 zł - ważny interes podatnika

 

                                                                                     

 

 

Wykaz  osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

sporządzony na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit.g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

 

 1. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.

 2. Bies Sp. z o.o.

 3. Flis Emilia

 4. Dybaś  Sławomir

 5. Gromada Marian

 6. Staszel Stanisław

 7. Staszel-Urban Danuta

 

 

 

 

                                                                                                    Wójt  Gminy Cisna

                                                                                            mgr  Renata  Szczepańska  

Cisna, dnia 2021-05-28